Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2 trang 7 SGK Công Nghệ 9 - Sửa chữa xe đạp

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 8 tháng 5 2019 lúc 14:05

Lý thuyết

Câu hỏi

Nghề sửa chữa xe đạp có cần thiết không ?, Vì sao ?

Hướng dẫn giải

Nghề sửa chữa xe đạp có cần thiết. Vì xe đạp được nhiều người sử dụng nên nghề sửa chữa xe đạp là rất cần thiết phục vụ nhu cầu sửa chữa, thay đổi thiết kế của người sử dụng xe.

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 14:05

Các câu hỏi cùng bài học