Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2 trang 68 SGK Công Nghệ 7

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 3 tháng 5 2019 lúc 11:17

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy nêu quy trình làm đất để trồng cây rừng ?

Hướng dẫn giải

Kích thước hố

Chiều dài miệng hố chiều rộng miệng hố, chiều sâu : 30

Chiều dài miệng hố 'chiều rộng miệng hố, chiều sâu: 40

2. Kĩ thuật đào hố:

Lấp lớp đất màu (đã trộn với phân bón theo tỉ lệ thích hợp) vào hố

Cuốc thêm đất, đập nhỏ và nhặt sạch cỏ và lấp đầy hố

Vạc cỏ và đào hố, lớp đất màu mỡ để riêng bên miệng hố.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 11:17

Các câu hỏi cùng bài học