Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2 trang 62 SGK Công nghệ 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 8 tháng 5 2019 lúc 15:31

Lý thuyết

Câu hỏi

Thế nào là chế phẩm virut trừ sâu ?, Nêu quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm virut trừ sâu.

Hướng dẫn giải

Chế phẩm virut trừ sâu có quy trình là:

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 15:31

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm