Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2 trang 59 SGK Công Nghệ 7

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 3 tháng 5 2019 lúc 10:39

Lý thuyết

Câu hỏi

Từ đất hoang để có được đất gieo ươm, cần phải làm  những công việc gì ?

Hướng dẫn giải

- Dọn cây hoang dại và làm đất tơi xốp.

- Tạo nền đất gieo ươm:

- Lên luống đất

- Đóng bầu đất

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 10:39

Các câu hỏi cùng bài học