Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2 trang 41 SGK Công nghệ 12

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 10 tháng 5 2019 lúc 9:45:21

Lý thuyết

Câu hỏi

Trình bày cách phân loại mạch điện tử.

Hướng dẫn giải

a) Theo chức năng và nhiệm vụ :

+ Mạch khuếch đại.

+ Mạch tạo sóng hình sin.

+ Mạch tạo xung.

+ Mạch nguồn chỉnh lưu, mạch lọc và mạch ổn áp.

b) Theo phương thức gia công xử lí tín hiệu :

+ Mạch điện tử tương tự.

+ Mạch điện tử số.

Update: 10 tháng 5 2019 lúc 9:45:21

Các câu hỏi cùng bài học