Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2 trang 40 SGK Công nghệ 11

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 9 tháng 5 2019 lúc 15:14

Lý thuyết

Câu hỏi

Hình chiếu phối cảnh thường được sử dụng trong các bản vẽ nào ? Tại sao ?

Hướng dẫn giải

Hình chiếu phối cảnh thường được đặt bên cạnh các hình chiếu vuông góc trong các bản vẽ thiết kê kiến trúc và xây dựng đê biểu diễn các công trình có kích thước lớn như nhà cửa, cầu đường, đê đập...

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 15:14

Các câu hỏi cùng bài học