Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2 trang 38 SGK Công Nghệ 7

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 3 tháng 5 2019 lúc 9:53

Lý thuyết

Câu hỏi

Em hãy nêu quy trình bón phân lót ?

Hướng dẫn giải

Quy trình :

- Rải phân lên mặt ruộng hay theo hàng , theo hốc cây 

- Cày, bừa hay lấp đất để vùi phân xuống dưới .

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 9:53

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm