Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2 trang 37 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 8 tháng 5 2019 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy nếu các giống cây ăn quả có múi mà em biết ? Ở địa phương em trồng loại giống nào là phổ biến ?

Hướng dẫn giải

- Các giống cam :Cam mật , cam sành , cam xã Đoài

- Các giống quýt :quýt tích Giang , quýt đường ,quýt hồng . . .

- Các giống bưởi :Bưởi đoan Hùng , bưởi Thanh Trà , bưởi Năm ni . . .

Ở địa phương em trồng loại giống bưởi là phổ biến 

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 11:13

Các câu hỏi cùng bài học