Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2 trang 33 SGK Công Nghệ 7

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 2 tháng 5 2019 lúc 16:48

Lý thuyết

Câu hỏi

Sử dụng thuốc hoá học trừ sâu ,bệnh hại bằng cách nào? Cần đảm bảo các yêu cầu gì ?

Hướng dẫn giải

Có 5 biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại 

- Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu , bệnh hại 

- Biện pháp thủ công

- Biện pháp hoá học 

- Biện pháp sinh học 

Cần đảm bảo yêu cầu 

- Phòng là chính  

- Trừ sớm, trừ kịp thời, nhanh chóng và triệt để 

- Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ 

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 16:48

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm