Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2 trang 25 SGK Công Nghệ 7

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 2 tháng 5 2019 lúc 16:05

Lý thuyết

Câu hỏi

Thế nào là tạo giống bằng phương pháp chọn lọc ?

Hướng dẫn giải

Tạo giống bằng phương pháp chọn lọc là lấy những giống cây con, giống cây tốt đem đi cấy, chọn những loại hạt có năng suất cao đem giống đi sản xuất đại trà.

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 16:05

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm