Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2 trang 21 SGK Công nghệ 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 8 tháng 5 2019 lúc 14:34

Lý thuyết

Câu hỏi

Trình bày quy trình công nghệ nhân giống cây trồng bằng nuôi cấy mô tế bào.

Hướng dẫn giải

1. Chọn vật liệu nuôi cấy

2. Khử trùng

3. Tạo chồi trong môi trường nhân tạo

4. Tạo rễ

5. Cấy cây vào môi trường thích ứng

6. Trồng cây trong vườn ươm.

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 14:34

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm