Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2 trang 137 SGK Công Nghệ 8

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 6 tháng 5 2019 lúc 16:25

Lý thuyết

Câu hỏi

Phát biểu nguyên lý làm việc của đèn sợi đốt ?

Hướng dẫn giải

Nguyên lý làm việc

- Khi đóng điện, dòng điện chạy trong dây tóc đèn làm dây tóc đèn nóng lên đến nhiệt độ cao, dây tóc đèn phát sáng.

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 16:25

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm