Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2 trang 133 SGK Công Nghệ 8

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 6 tháng 5 2019 lúc 16:24

Lý thuyết

Câu hỏi

Các đại lượng định mức ghi trên nhãn đồ dùng điện là gì ? Ý nghĩa của chúng ?

Hướng dẫn giải

1. W và V. W: công suất, V: điện áp

2. Cũng là W và V. W là công suất để người dùng biết công suất của thiết bị đồ dùng điện là bao nhiêu, còn V là điện áp định mức để người dùng biết điện áp của đồ dùng điện và điện áp ấy phải phù hợp với mạng điện trong nhà 

VD: Quạt điện có công suất 56W và điện áp 240V...

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 16:24

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm