Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2 trang 132 SGK Công Nghệ 7

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 3 tháng 5 2019 lúc 17:06

Lý thuyết

Câu hỏi

Nhiệm vụ chính của nuôi thuỷ sản là gì ?

Hướng dẫn giải

Nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản ở nước ta là:  

- Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và giống nuôi.

- Cung cấp thực phẩm tươi, sạch.

- Ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào nuôi thuỷ sản.

* Ví dụ: mở rộng diện tích nuôi tôm, cá; ứng dụng khoa học vào sản xuất thức ăn cho tôm, cá

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 17:06

Các câu hỏi cùng bài học