Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2 trang 122 SGK Công Nghệ 7

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 3 tháng 5 2019 lúc 16:54

Lý thuyết

Câu hỏi

Những nguyên nhân nào trị bệnh cho vật nuôi ?

Hướng dẫn giải

Nguyên nhân sinh ra bệnh ở vật nuôi

Yếu tố bên trong (yếu tố di truyền)

Yếu tố bên ngoài(môi trường sống của vật nuôi)

Cơ học

Lí học

Hóa học

Sinh học

Ví dụ: Dê bị bệnh bạch tạng; chó bị sai khớp chân; lợn bị bệnh đóng dấu; ve chó

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 16:54

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm