Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2 trang 10 SGK Công Nghệ 8

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 6 tháng 5 2019 lúc 11:19

Lý thuyết

Câu hỏi

Có các phép chiếu nào ?Mỗi phép chiếu có đặc điểm gì ?

Hướng dẫn giải

Có 3 phép chiếu là:

- Phép chiếu xuyên tâm: các tia chiếu xuất phát tại một điểm (Tâm chiếu).

- Phép chiếu song song: các tia chiếu song song với nhau.

- Phép chiếu vuông góc: các tia chiếu vuông góc với mặt phẳng chiếu.

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 11:19

Các câu hỏi cùng bài học