Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2 (SGK trang 86)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13:44

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 2: Hệ gen của sinh vật có thể được biến đổi bằng những cách nào?

Hướng dẫn giải

– Đưa thêm một gen lạ (thường là gen của một loài khác) vào hệ gen. Sinh vật có được gen của loài khác bằng cách này được gọi là sinh vật chuyển gen.

– Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen. Một gen nào đó của sinh vật có thể được làm biến đổi cho nó sản xuất nhiều sản phẩm hơn (ví dụ, tạo ra nhiều hoocmôn sinh trưởng hơn bình thường) hoặc làm cho nó được biểu hiện một cách khác thường (ví dụ, biểu hiện ở những mô mà bình thường nó không được biểu hiện).

– Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen. Một gen không mong muốn nào đó của sinh vật được loại bỏ hoặc làm cho bất hoạt,ví dụ cà chua biến đổi gen có gen làm chín quả bị bất hoạt,vì thế quả cà chua có thể vận chuyển đi xa hoặc bảo quản lâu dài mà không bị thối.

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:56:58

Các câu hỏi cùng bài học