Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2 (SGK trang 64)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 2: Tham khảo bảng mã di truyền và trả lời các câu hỏi sau:

a. Các codon nào trong mARN mã hóa glixin?

b. Có bao nhiêu codon mã hóa lizin? Đối với mỗi codon hãy viết bộ ba đối mã bổ sung.

c. Khi codon AAG trên mARN được dịch mã thì axit amin nào được bổ sung vào chuỗi polipeptit?

Hướng dẫn giải

Hỏi đáp Sinh học

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:56

Các câu hỏi cùng bài học