Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2 (SGK trang 52)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy phân tích tác động trở lại của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội.

Hướng dẫn giải

Ý thức của mỗi người là sức mạnh để gây dựng nên xã hội hùng mạnh , sống lâu
Ví dụ : nếu ai biết nhận thức cái đúng và tránh cái sai thì xã hội sẽ tốt đẹp như không xã rác , không văng tục , sống tiết kiệm , không tham nhũng
Nếu ai không biết nhận thức như đánh nhau, hối lộ, tham nhũng, bạo động, chiến tranh thì xã hội đó sẽ nhanh chóng suy tàn

Update: 14 tháng 9 2020 lúc 10:31

Các câu hỏi cùng bài học