Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2 (SGK trang 178)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:14

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 2: Phân biệt bệnh bazodo với bệnh bướu cổ do thiếu iot.

Hướng dẫn giải

Phân biệt bệnh Bazơđô với bệnh bướu cổ do thiếu iốt.Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:57

Các câu hỏi cùng bài học