Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 15:18

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết số vào dưới mỗi vạch của tia số:

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Đếm xuôi các số, bắt đầu từ số đã cho rồi điền tiếp vào các vạch trên tia số các số tiếp theo.

Cách giải :

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 15:18

Các câu hỏi cùng bài học