Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 14:41

Lý thuyết

Câu hỏi

Vẽ thêm kim ngắn để đồng hồ chỉ giờ đúng (theo mẫu):

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải : 

Vẽ thêm kim ngắn (kim giờ) chỉ vào số thích hợp để đồng hồ chỉ giờ đã cho.

Cách giải :

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 14:41

Các câu hỏi cùng bài học