Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 11:01

Lý thuyết

Câu hỏi

Khoanh vào số lớn nhất:

a) 72, 68, 80

b) 91, 87, 69

c) 97, 94, 92

d) 45, 40, 38

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 So sánh các số rồi khoanh tròn vào số có giá trị lớn nhất.

Cách giải :

a) Khoanh vào số 80.

b) Khoanh vào số 91.

c) Khoanh vào số 97

d) Khoanh vào số 45.

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 11:01

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm