Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 10:50

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết số:

Sáu mươi, sáu mươi mốt, sáu mươi hai, sáu mươi ba, sáu mươi tư, sáu mươi lăm, sáu mươi sáu, sáu mươi bảy, sáu mươi tám, sáu mươi chín, bảy mươi.

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Xác định chữ số hàng chục và hàng đơn vị rồi viết số có hai chữ số.

Cách giải : 

Các số là: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70.

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 10:50

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm