Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 10:11

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Đếm tới hoặc đếm lùi cách 10 đơn vị rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Cách giải :

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 10:11

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm