Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 25 tháng 4 2019 lúc 16:56

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính:

4 + 1 =               2 + 0 =                     3 + 0 =

4 + 0 =               2 - 2 =                      3 - 3 =

4 - 0 =                2 - 0 =                      0 + 3 =

Hướng dẫn giải

4 + 1 = 5              2 + 0 = 2              3 + 0 = 3

4 + 0 = 4              2 - 2 = 0               3 - 3 = 0

4 - 0 = 4               2 - 0 = 2               0 + 3 = 3

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 16:56

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm