Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 25 tháng 4 2019 lúc 9:41

Lý thuyết

Câu hỏi

Đặt tính rồi tính:

548 - 312 ;           732 - 201 ;           592 - 222 ;            395 - 23

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 - Đặt tính : Viết các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Cách giải :

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 9:41

Các câu hỏi cùng bài học