Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:27

Lý thuyết

Câu hỏi

Vào mùa hè và vào những đêm trăng, sông Hương đổi màu như thế nào ?

Hướng dẫn giải

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn : Mỗi mùa hè... lung linh dát vàng, tìm sự thay đổi của dòng sông.

Trả lời :

Vào mùa hè và vào những đêm trăng, sông Hương đổi màu như sau :

- Vào mùa hè, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ. Hương Giang thay chiếc áo xanh hằng ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phường.

- Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:27

Các câu hỏi cùng bài học