Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:19

Lý thuyết

Câu hỏi

Nói lời đáp trong các đoạn đối thoại sau:

Hướng dẫn giải

Gợi ý: Em đáp lại lời đồng ý với thái độ vui vẻ, biết ơn.

a)

- Hương cho tớ mượn cái tẩy nhé ?

- Ừ.

- Tớ cảm ơn cậu.
b)

- Em cho anh chạy thử cái tàu thủy của em nhé ?

- Vâng.

- Em thật là ngoan.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:19

Các câu hỏi cùng bài học