Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:18

Lý thuyết

Câu hỏi

Tìm tên các loài cá:

Hướng dẫn giải

a) Bắt đầu bằng ch : cá chim, cá chép, cá chuối, cá chuồn, cá chình, cá chọi,…

b) Bắt đầu bằng tr : cá trắm, cá trê, cá trôi, cá tra, cá trích,…

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:18

Các câu hỏi cùng bài học