Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 24 tháng 4 2019 lúc 10:31

Lý thuyết

Câu hỏi

Sói làm gì để lừa Ngựa ?

Hướng dẫn giải

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn 1 của truyện.

Trả lời :

Để lừa Ngựa, Sói đóng giả làm bác sĩ đang đi khám bệnh: nó kiếm một cặp kính đeo lên mắt, một ống nghe cặp vào cổ, một áo choàng khoác lên người, một chiếc mũ thêu chữ thập đỏ chụp lên đầu.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 10:31

Các câu hỏi cùng bài học