Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 12 trang 117 SGK Công nghệ 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 9 tháng 5 2019 lúc 10:12

Lý thuyết

Câu hỏi

Trình bày các điều kiện phát sinh và phát triển bệnh ở vật nuôi.

Hướng dẫn giải

Điều kiện để bệnh ở vật nuôi phát sinh phát triển :

+ Có nhiều mầm bênh đang tồn tại và phát triển.

+ Môi trường và điều kiện sống không thuận lợi đối với vật nuôi nhưng lại thuận lợi cho mầm bệnh phát triển, phát tán, xâm nhập vào vật nuôi.

+ Bản thân con vật sức đề kháng yếu do sức khỏe, do không được tiêm phòng vacxin.

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 10:12

Các câu hỏi cùng bài học