Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 11 trang 117 SGK Công nghệ 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 9 tháng 5 2019 lúc 10:11

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy nêu những yêu cầu kĩ thuật của ao nuôi cá. Mục đích của các công việc trong quy trình chuẩn bị ao nuôi cá.

Hướng dẫn giải

- Yêu cầu kĩ thuât của ao nuôi cá:

+ Sâu 1,8 - 2m nước

+ Chủ động cấp và thoát nước khi cần, nguồn nước phải sạch, không có độc tố.

- Mục đích của quy trình chuẩn bi ao cá

+ Đảm bảo thả cá vào là có nguồn nước thích hợp có đủ thức ăn để cá sinh trưởng, phát dục tốt.

+ Không có độc tố, không có sinh vât đich hại gây hại cho cá làm giảm số lượng và chất lượng con giống.

+ Ao cá an toàn: không bị rò rỉ nước, cá không thoát ra ngoài, các địch hại cá không xâm nhâp được vào, mưa bão không bị ngập tràn hay vỡ bờ...

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 10:11

Các câu hỏi cùng bài học