Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 10 trang 117 SGK Công nghệ 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 9 tháng 5 2019 lúc 10:11

Lý thuyết

Câu hỏi

Chuồng trại của vật nuôi cần đảm bảo những yêu cầu kĩ thuật gì? Hãy nêu tầm quan trọng và lợi ích của việc xử lí chất thải chăn nuôi.

Hướng dẫn giải

Xây dựng chuồng trại phải đảm bảo:

+ Địa điểm: Thuận tiện giao thông, yên tĩnh, không gây ô nhiễm cho dân cư sống trong vùng.

+ Nền chuồng: Bền chắc, không đọng nước, thuân tiên chăm sóc.

+  Kiến trúc xây dựng: phù hợp đặc điểm sinh lí vật nuôi

 Ytầm quan trọng và lợi ích của việc xử lí chất thải chăn nuôi: Thuận tiện trong quá trình chăm sóc nuôi dưỡng và phải có hệ thống xử lí chất thải an toàn, vệ sinh

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 10:11

Các câu hỏi cùng bài học