Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1 trang 85 SGK Công Nghệ 7

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 3 tháng 5 2019 lúc 14:12

Lý thuyết

Câu hỏi

Em hiểu thế nào là một giống vật nuôi ? hãy nêu ví dụ ?

Hướng dẫn giải

Giống vật nuôi là nhóm vật nuôi gồm nhiều cá thể vật nuôi có chung nguồn gốc, ổn định về tính di chuyền do con người tạo ra. Các cá thể trong cùng một giống thì giống nhau về ngoại hình và sức sản xuất.

Ví dụ: lợn Móng Cái, bò vàng Nghệ An

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 14:12

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm