Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1 trang 78 SGK Công nghệ 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 8 tháng 5 2019 lúc 16:09

Lý thuyết

Câu hỏi

Em hãy trình bày cách tổ chức hệ thống nhân giống vật nuôi.

Hướng dẫn giải

Trong mô hình nhân giống hình tháp đàn nái hạt nhân là đàn nái được chọn lọc thuần chủng gọi là đàn cụ kị, đã qua kiểm tra năng suất cá thể. Phẩm chất tổng hợp phải đạt từ cấp I đến đạc cấp (cấp cao nhất về chất lượng con giống là đạc cấp). Cấp sinh sản nhất thiết phải đạt đạc cấp. Số lượng đàn hạt nhân ít, chọn lọc rất kĩ.

Tầng giữa là đàn nhân giống còn gọi là đàn ông bà số lượng nhiều hơn, tiếp tục chọn lọc thành dòng, nhân giống cải tiến và nâng cao chất lượng dòng.

Tầng cuối là đàn thương phẩm, là đàn nái cho đàn con thương phẩm có chất lượng cao do chọn lọc không ngừng.

Tháp di truyền hay mô hình tháp nhân giống S tầng ứng với việc sử dụng S thế hệ làm gốc để tạo đàn hạt nhân, tạo dòng để sản xuất ra sản phẩm có giá trị hàng hóa cao.

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 16:09

Các câu hỏi cùng bài học