Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1 trang 61 SGK Công nghệ 12

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 10 tháng 5 2019 lúc 10:00

Lý thuyết

Câu hỏi

Mạch điều khiển tín hiệu là gì?

Hướng dẫn giải

Mạch điều khiển tín hiệu là mạch điện tử điều khiển sự thay đổi trạng thái của tín hiệu.

Update: 10 tháng 5 2019 lúc 10:00

Các câu hỏi cùng bài học