Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1 trang 57 SGK Công Nghệ 9 - Nấu ăn

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 8 tháng 5 2019 lúc 10:18

Lý thuyết

Câu hỏi

Có thể thay thịt nạc dăm bằng nguyên liệu nào khác không ? 

Hướng dẫn giải

Có thể thay thịt nạc dăm bằng một số loại thịt động vật khác như thịt bò, thịt gà,... 

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 10:18

Các câu hỏi cùng bài học