Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1 trang 57 SGK Công nghệ 12

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 10 tháng 5 2019 lúc 9:58

Lý thuyết

Câu hỏi

Mạch điện tử như thế nào gọi là mạch điện tử điều khiển ?

Hướng dẫn giải

Mạch điện tử: 

+ Những mạch điện tử thực hiện chức năng điều khiển được coi là mạch điện tử điều khiển.

+ Sơ đồ khối tổng quát của mạch điện tử điều khiển.

Update: 10 tháng 5 2019 lúc 9:58

Các câu hỏi cùng bài học