Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1 trang 49 SGK Công Nghệ 9 - Nấu ăn

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 7 tháng 5 2019 lúc 17:00

Lý thuyết

Câu hỏi

Có mấy giai đoạn hấp gà ?

Hướng dẫn giải

Có 3 giai đoạn hấp gà :

- Chuẩn bị

- Chế biến

- Trình bày

Update: 7 tháng 5 2019 lúc 17:00

Các câu hỏi cùng bài học