Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1 trang 43 SGK Công Nghệ 8

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 6 tháng 5 2019 lúc 14:09

Lý thuyết

Câu hỏi

So sánh nội dung bản vẽ lắp với bản vẽ chi tiết .Bản vẽ lắp dùng để làm gì ?

Hướng dẫn giải

Bản vẽ lắp dùng để: Dùng để cho biết thành phần cấu tạo bên trong của vật mẫu.

Giống nhau

+ Đều là bản vẽ kĩ thuật

+ Đều có các hình biểu diễn các kích thước và khung tên

+ Giống nhau: Đều có khung tên, kích thước, hình biểu diễn. 

+ Khác nhau: Bản vẽ chi tiết có yêu cầu kĩ thuật, bản vẽ lắp có bảng k

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 14:09

Các câu hỏi cùng bài học