Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1 trang 29 SGK Công Nghệ 9 - Lắp đặt mạng điện trong nhà

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 8 tháng 5 2019 lúc 11:49

Lý thuyết

Câu hỏi

Mối nối dây dẫn điện có những yêu cầu gì ? Những yêu cầu đó thể hiện trong các bước của quy trình nối dây như thế nào ?

Hướng dẫn giải

Mối nối dây dẫn điện có những yêu cầu sau:

Nêu đúng và đủ 4 ý sau được 0,5đ, nếu thiếu hoặc trùng lắp ý thì mỗi ý

Dẫn điện tốt

Bền chắc (có độ bền cơ học cao)

An toàn điện

Mĩ thuật (gọn và đẹp)

Những yêu cầu thể hiện trong các bước của quy trình nối dây:

Các bước của quy trình nối dây

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 11:49

Các câu hỏi cùng bài học