Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1 trang 27 SGK Công Nghệ 7

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 2 tháng 5 2019 lúc 16:42

Lý thuyết

Câu hỏi

Sản xuất giống cây trồng bằng hạt được tiến hành theo trình tự nào?

Hướng dẫn giải

Năm thứ nhất ; Gieo hạt giống đã được phục tráng và chọn cây có đặc tính tốt .

Năm thứ 2 : Hạt của mỗi cây tốt gieo thành thừng dòng tốt nhất hợp lại thành giống siêu nguyên chủng 

Năm thứ 3 : Từ giống siêu nguyên chủng nhân thành giống nguyên chủng 

Năm thứ 4 : Từ giống nguyên chủng nhân thành giống sản xuất đại trà

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 16:42

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm