Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1 trang 148 SGK Công Nghệ 7

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 3 tháng 5 2019 lúc 17:19

Lý thuyết

Câu hỏi

Em hãy trình bày tóm tắt biện pháp chăm sóc tôm ,cá ?

Hướng dẫn giải

Chăm sóc tôm, cá:

- Thời gian cho ăn: vào buổi sáng từ 7-8 giờ.

- Cách cho ăn: cần phải cho ăn thức ăn đủ chất dinh dưỡng và đủ lượng theo yêu cầu của từng giai đoạn, của từng loại tôm cá. Cho ăn lượng ít và nhiều lần để tránh lãng phí thức ăn và tránh ô nhiễm môi trường.

* Quản lí:

- Kiểm tra ao nuôi tôm, cá: kiểm tra đăng cống, màu nước, thức ăn…

- Kiểm tra sự tăng trưởng của tôm, cá: kiểm tra chiều dài và kiểm tra khối lượng của tôm, cá

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 17:19

Các câu hỏi cùng bài học