Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1 trang 147 SGK Công nghệ 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 9 tháng 5 2019 lúc 10:54:29

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho các phương pháp chế biến chè và quy tắc chế biến chè xanh theo phương pháp công nghiệp.

Hướng dẫn giải

Các phương pháp chế biến chè:

_ chế biến chè đen

- chế biến chè xanh

- chế biến chè vàng

- chế biến chè đỏ.

Quy tắc chế biến chè xanh theo phương pháp công nghiệp:

Nguyên liệu (lá chè xanh) -> làm héo -> diệt men trong lá chè -> vò chè -> làm khô -> phân loại, đóng gói -> sử dụng

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 10:54:29

Các câu hỏi cùng bài học