Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1 trang 143 SGK Công nghệ 11

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 9 tháng 5 2019 lúc 16:12

Lý thuyết

Câu hỏi

Nêu những đặc điểm của động cơ đốt trong dùng trên ô tô.

Hướng dẫn giải

- Tốc độ quay cao.

- Kích thước nhỏ gọn.

- Thường được làm mát bằng nước

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 16:12

Các câu hỏi cùng bài học