Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1 trang 132 SGK Công Nghệ 7

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 3 tháng 5 2019 lúc 17:05

Lý thuyết

Câu hỏi

Nuôi thuỷ sản có vai trò gì trong nền kinh tế và đời sống xã hội ? 

Hướng dẫn giải

Nuôi thủy sản có vai trò gì trong nền kinh tế và đời sống xã hội:

- Cung cấp thực phẩm cho xã hội, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến xuất khẩu và các ngành sản xuất khác.

- Làm sạch môi trường nước.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 17:05

Các câu hỏi cùng bài học