Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1 trang 118 SGK Công nghệ 11

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 9 tháng 5 2019 lúc 16:00

Lý thuyết

Câu hỏi

Trình bày nhiệm vụ và phân loại hệ thống làm mát.

Hướng dẫn giải

- Nhiệm vụ:

Giữ cho nhiệt độ các chi tiết trong động cơ không vượt quá giới hạn cho phép.

- Phân loại:

HTLM bằng nước.

HTLM bằng không khí.

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 16:00

Các câu hỏi cùng bài học