Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1 trang 110 SGK Công Nghệ 8

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 6 tháng 5 2019 lúc 15:16

Lý thuyết

Câu hỏi

Muốn chọn vật liệu cho một sản phẩm cơ khí, người ta phải dựa vào những yếu tố nào ?

Hướng dẫn giải

Muốn chọn vật liệu cho một sản phẩm cơ khí, người ta phải dựa vào những yếu tố sau:

Màu sắc, mặt gãy của vật liệu, khối lượng riêng,độ dẫn nhiệt, độ cứng dẻo độ biến dạng

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 15:16

Các câu hỏi cùng bài học