Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1 trang 11 SGK Công Nghệ 9 - Sửa chữa xe đạp

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 8 tháng 5 2019 lúc 14:06

Lý thuyết

Câu hỏi

Giải thích hiện tượng người đang đi xe đạp có lúc ngừng không đạp mà xe vẫn còn chuyển động ?

Hướng dẫn giải

Do: Líp xe đạp nhận truyền động từ xích và chuyển đến bánh sau của xe, làm cho bánh xe quay và chỉ quay theo chiều thuận.

Nhờ có líp người đi xe thỉnh thoảng không cần đạp bàn đạp liên tục, theo quán tính bánh xe vẫn chuyển động về phía trước.

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 14:06

Các câu hỏi cùng bài học